Křest knihy Stěhování národů a sever Evropy docentky  Jarmily Bednaříkové

25. 4. 2017

V úterý 25. dubna 2017 v 16,30 hodin v knihkupectví  Barvič a Novotný v Brně pokřtí docentka Jarmila Bednaříková knihu Stěhování národů a sever Evropy – Vikingové na mořích i na pevnině. Kniha představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie.  Vikingové v knize nevystupují jen jako dobyvatelé, ale také jako zemědělci, obchodníci, řemeslníci,...

Číst více


Nová kniha docentky Jarmily Bednaříkové: Stěhování národů a sever Evropy

24. 2. 2017

Kniha, navazující na dva úspěšné předchozí autorčiny svazky věnované stěhování národů, tentokrát představuje germánské obyvatele raně středověké Skandinávie jako účastníky jedné z největších migrací v historii. Zamýšlí se nad příčinami vikinských výbojů a rozsídlení, sleduje vývoj královské moci, roli družiny a starších institucí, jako byly sněmy...

Číst více


Islám jako víra a kultura v kontextu současné migrační krize

20. 9. 2016

Islám představuje třetí z velkých monoteistických náboženství Předního východu. Jeho vznik a nebývalý rozmach souvisí se specifickým politicko-kulturním prostředím dané oblasti a jeho státotvorným potenciálem. Islámská kultura prodělala během téměř 1400 let své existence určitý rozvoj, který se s dějinami křesťanství a judaismu v mnohém shodoval,...

Číst více


Migrace v proměnách tisíciletí

30. 6. 2016

Na úspěšnou veřejnou prezentaci projektu spojenou s diskuzí odborníků z akademické a neziskové sféry navázala série přednášek zaměřených na problematiku migrace. V červnu proběhly dvě přednášky docentky Bednaříkové z Ústavu klasických studií FF MU s názvem Migrace v proměnách tisíciletí. Na podzimní semestr připravujeme přednášky na téma islámu, tradic...

Číst více


Veřejná debata Migrace, menšiny a mezikulturní dialog

17. 5. 2016

Evropa čelí v současné době výzvě v podobě vlny migrantů ze zemí zasažených válkou, politickou nestabilitou nebo nepříznivými klimatickými podmínkami. Evropané tak na vlastní kůži prožívají to, o čem často jen četli a diskutovali – důsledky globalizace. Na Filozofické fakultě MU jsme se rozhodli reagovat na tuto situaci informační kampaní s názvem Migrace,...

Číst více

Migrace, menšiny, mezikulturní dialog
migrace@phil.muni.cz
phil.muni.cz
© 2016
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika